“UÇK është populli i Kosovës, jo Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli”

Ngrítja e ak takuzës ndaj Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit nga Pr okurori i Gjy katës Specialja bëri shumë bujë. Kjo është e natyrshme kur dihet se njëri është president dhe tjetri ish kryetar i Kuvendit, por edhe pse ishin pjesë e hir earkisë së lartë në stafin po litik të UÇK-së.

Si popull eu forik që jemi, me pak përjashtime, filluan t’i vihen në mbështetje Hashimit dhe Kadriut, thuajse janë vet Adem Jashari dhe Hamzë Jashari.Harruam se janë pikërisht këta dy ndër f ajtorët kryesorë që sot në Kosovë janë 200.000 shqiptarë që kanë bra ktisur vendin për këto 20 vjet pasl ufte, më shumë së 10 % e popullit ka ikur nga vendi nga ke qqev erisja, ha jnia