Dishet Ka lla shi e zja rrt për festat e fundvitit, shikoni foton me babadimrin….

Nuk permbahet dotë valltarja Kosovare

Donjeta Kosumi për masen e gjërë njihet si Ka lla shi.

Kjo nofkë e bëri shumë të njohur vajzen me forma bon bas tike.

Vallëtarja e zja rrt e ka ulur dheshëm dozën e aktivitetit, ama ende gëzon popullaritet mjaftë të madh.

Ka lla shi as në rrj ete so ci ale më nuk ka dëshirë të pos toj shumë e shpesh, por gjithsesi nuk zhd uk et tërësisht nga faqja e dheut.